Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność działalności gospodarczej, równość wobec prawa - gwarancja zapłaty za roboty budowlane K 47/04

O  stwierdzenie, że ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane narusza zasadę wolności działalności gospodarczej wyrażoną w art. 22 Konstytucji RP, a także zasadę równości stron wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP oraz zasadę państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) przez naruszenie zasady poprawnej legislacji;