Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Branżowy system emerytalny K 49/05

1) O stwierdzenie, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela jest w całości niezgodna z art. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;

a w przypadku, gdyby TK nie uznał zasadności powyższego wniosku

2) O stwierdzenie, że art. 1 pkt 4 lit. a, pkt 5, pkt 6 lit. a i pkt 7 oraz art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela - zmieniające przepisy określające uprawnienia ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku do wcześniejszej emerytury, w tym do emerytury górniczej - są niezgodne z art. 1, art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;