Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za wykroczenie SK 38/03

O stwierdzenie niezgodności art. 101 § 2 zd. 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2, art. 45 i art. 78 Konstytucji RP;