Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustrój m.st. Warszawy K 24/02

O stwierdzenie zgodności: a) art. 15 w związku z art. 1 ustawy z 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz art. 4 i 4a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 15, art. 16 i art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w związku z jej Preambułą, a także z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 i 4 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i jej Preambułą, a przez to również z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP; b) art. 1 i 2 w związku z art. 15 oraz art. 1 także w związku z art. 13 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2 oraz art. 15 Konstytucji RP w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i jej Preambułą, a tym samym również z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP; c) art. 4 ust. 2 i 5 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 165 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 171 ust. 1 Konstytucji RP; d) art. 5-12 oraz art. 14 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2 oraz z art. 164 ust. 1 i 3 oraz z art. 169 ust. 4 lub też - przy innym ich rozumieniu - z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP; e) art. 18 ust. 3 i 4 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2 Konstytucji RP; f) art. 21 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2 oraz z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP; g) art. 24 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP; h) trybu przygotowania ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a także określonego w art. 33 trybu jej wejścia w życie oraz przepisów przejściowych z art. 16, art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, a w związku z tym także - art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP i z art. 2 Konstytucji RP; i) całej ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy z art. 2, art. 15, art. 16, art. 31 ust. 3, art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, zwłaszcza w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji, a także z art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a związku z art. 170 Konstytucji RP oraz z art. 11 tej Karty, a w konsekwencji także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP;