Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara grzywny za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta P 65/07

Czy art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 usrt. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;