Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych P 18/07

Czy przepis art. 370[1] Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;