Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Księgi wieczyste SK 1/06

W sprawie zgodności art. 6261 § 1 i 2 oraz art. 626§ 2 i § 6 zd. drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 4 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP

oraz art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;