Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaliczenie na poczet ceny nabycia wierzytelności nabywcy względem dłużnika po uprawomocnieniu postanowienia w przedmiocie przysądzenia nieruchomości SK 20/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1037 § 1, 2 i 3 w związku z art. 968 § 1 oraz art. 998 § 1 i art. 1035 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) z:
a)    art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    art. 2 w związku z art. 7 oraz art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.