Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady występowania przez pokrzywdzonego z aktem oskarżenia. SK 32/12

O zbadanie zgodności art. 55 § 1 w związku z art. 330 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 5, art. 30, art. 31 ust. 1 i 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;