Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wstąpienie w stosunek najmu SK 23/02

O stwierdzenie niezgodności art. 3921 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 2, poprzez dopuszczenie do powstania nierównej dla wszystkich ochrony prawnej praw majątkowych i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez dopuszczenie do nierównego traktowania osób wobec prawa;