Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zatrudniania pracowników samorządowych K 48/07

O zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych z art. 2 Konstytucji RP;