Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskarżenia bez wezwania o uiszczenie opłaty SK 47/07

O zbadanie zgodności art. 130 2 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, którego brzmienie zostało nadane przepisem art. 126 pkt. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1, a także z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP;