Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy. SK 40/09

O zbadanie zgodności:

a) § 5 ust. 1 i § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 roku w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 w związku z art. 2 w związku z art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

b) § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 roku w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;