Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nakaz jazdy w pasach bezpieczeństwa SK 48/05

O stwierdzenie niezgodności art. 39  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 30, art. 31 i art. 47 Konstytucji RP