Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty SK 5/06

O stwierdzenie niezgodności art. 80 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;