Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. K 30/12

O zbadanie zgodności art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 Konstytucji RP;