Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie sędziego SK 27/01

O stwierdzenie, że:

- art. 53 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i z art. 45 Konstytucji RP;

- art. 397 § 1 w związku z art. 394 § 1pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;