Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu. SK 5/13

O zbadanie zgodności art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;