Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego; wysokość kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. K 13/12

O zbadanie zgodności art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;