Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe P 15/05

Czy art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;