Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreowanie w drodze wykładni funkcjonalnej służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu i nabycia jej w drodze zasiedzenia SK 45/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 292 w związku z art. 172, art. 285 §1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) „w zakresie, w jakim stanowią one podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu”, z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3; art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 ; art. 21 ust. 1 ; art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.