Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych; zasady dokonywania wpłat; zwrot nadpłaty SK 42/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 3 ust. 2 pkt 7 w związku z ust. 3 pkt 7 lit. a) oraz ust. 4 i ust. 5 pkt 1 lit. a) i b) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP;
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a)-b) oraz ust. 2-6 związku z art. 3 ust. 2 pkt 7, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 lit. a)-b) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 84 Konstytucji RP.