Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów SK 39/03

O stwierdzenie niezgodności art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;