Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie za bezprawie normatywne władzy publicznej. SK 60/13

O zbadanie zgodności art. 4171 § 1 w zw. z art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 2 i art. 77 Konstytucji RP;