Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie nakazowe w postępowaniu cywilnym – uprzywilejowanie banków, formalizm SK 111/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 485 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z:
a) art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP,
b) art. 31 ust. 3 w związku z art. 76 Konstytucji RP,
c) art. 2 w związku z art. 76 Konstytucji RP.