Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu SK 30/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.