Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady powołania na stanowisko sędziego. SK 41/08

Sprawa połączona z SK 37/08, SK 38/08, SK 40/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 37/08)