Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego SK 29/05

O stwierdzenie, że art. 626§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego jest sprzeczny  z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP z uwagi na to, iż ogranicza krąg uczestników postępowania w postępowaniu wieczystoksięgowym i pozbawia w nim uczestnictwa podmioty prawne nie wymienione w tym przepisie, a mające interes prawny w rozumieniu art. 510 kpc;