Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niewliczenie wydatków poniesionych przez adwokata lub radcę prawnego na przejazd do sądu w charakterze pełnomocnika strony do niezbędnych kosztów postępowania strony w przypadku reprezentowania jej przez jednego z takich pełnomocników SK 54/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.) „w zakresie,
w jakim w tym przepisie nie zostały zaliczone do niezbędnych kosztów postępowania wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego na koszty jego przejazdu do sądu w charakterze pełnomocnika strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego”

z art. 32 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 i art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.