Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych K 24/05

Sprawa połączona z K 18/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 18/05)