Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązanie członków rad pracowniczych do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa K 4/15

Wniosek o zbadanie zgodności art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.