Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instytucjonalne usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 95/06

O stwierdzenie niezgodności art. 134 § 1 i 5, art. 135 § 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 178, art. 179 i art. 180 ust. 1 i 2 oraz z art. 181 Konstytucji RP;