Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie o wykup nieruchomości przez gminę. SK 13/12

O zbadanie zgodności art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2, art. 5, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 , art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;