Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd notarialny; orzekanie przez sąd dyscyplinarny kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii na czas nieokreślony; przesłanki orzeczenia kary. SK 27/09

O zbadanie zgodności art. 50 w związku z art. 51 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie - w zakresie, w jakim upoważnia organ samorządu notarialnego - sąd dyscyplinarny, do wymierzenia wobec notariusza kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii na czas nieokreślony oraz nie wskazuje dostatecznie określonych przesłanek orzeczenia tej kary i okresu, na jaki można ją wymierzyć - z art. 17 ust. 1 oraz z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;