Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę; zasady dochodzenia odszkodowania. SK 26/12

O zbadanie zgodności art. 57 § 1 i art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, interpretowanych w ten sposób, że wyłączają dochodzenie innych niż określone w art. 57 § 1 kp roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;