Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. SK 30/12

Sprawa połączona z SK 6/12, SK 7/12, SK 24/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 6/12)