Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa przyznania emerytury; wyłączenie możliwości uznania za okres składkowy okresu pozostawania duchownym w sytuacji nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne. SK 9/11

O zbadanie zgodności art. 6 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w którym wyłącza możliwość uznania za okres składkowy okresu pozostawania duchownym przed dniem 1 lipca 1989 roku w sytuacji  nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne po tej dacie z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu z art. 32 ust. 1 oraz art art. 2 w związku art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;