Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona prawa własności SK 8/04

O stwierdzenie niezgodności:- art. 1 dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa;- art. 1 ustawy KRN z dnia 15 sierpnia 1944 roku o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawyz art. 20, 21 i 64 Konstytucji RP;