Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rodzinne ogrody działkowe K 61/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 165 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP;

2) art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 21 Konstytucji RP;