Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowy wykup akcji. SK 51/13

O zbadanie zgodności art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP