Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działanie na szkodę spółki; nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege. SK 19/11

O zbadanie zgodności art. 585 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;