Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umieszczenie w miejscu publicznym ,,nieprzyzwoitych” fotografii na plakacie w ramach prowadzonej kampanii społecznej SK 131/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 141 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń rozumianego w ten sposób, że „znamię przymiotnikowe <<nieprzyzwoity>> wypełnia prezentowanie fotografii (obrazu) martwego ludzkiego płodu na plakacie, bilboardzie, wielkoformatowym plakacie w miejscu publicznym w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz ochrony życia ludzkiego od poczęcia, a przez to może skutkować sankcją przewidzianą w tym przepisie określonym w Kodeksie wykroczeń” z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.