Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania egzekucyjnego P 20/05

Sprawa połączona z P 19/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólna sygnaturą P 19/05)