Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot niesłusznie zapłaconego podatku akcyzowego byłym wspólnikom spółki cywilnej. P 35/09

Czy przepisy rozdziału 14 w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa są zgodne z art. 2 i 64 Konstytucji RP w zakresie w jakim pomijają byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej jako następców prawnych, wstępujących w przewidziane w przepisach podatkowych prawa tej spółki;