Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak wzywania strony postępowania reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do opłacenia apelacji w przypadku odmowy zwolnienia jej od kosztów sądowych SK 12/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji RP.