Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyższenie kapitału zakładowego; podatek od czynności cywilnoprawnych. SK 69/13

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności:
I. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2, oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 24 listopada 2004 roku z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP;
II. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 lutego 2005 roku z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2, art. 84 oraz art. 217 oraz Konstytucji RP.