Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Penalizacja prowadzenia pojazdów przez osoby, będące pod wpływem środka odurzającego; brak definicji znamienia czynu zabronionego. P 16/12

Czy art. 178a § l kodeksu karnego w zakresie, w jakim nie definiuje znamienia "stanu pod wpływem środka odurzającego” jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP