Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusz celny - zwolnienie ze służby SK 86/06

Sprawa połączona z SK 85/06 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 85/06)