Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. SK 1/13

Sprawa połączona z SK 6/12 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 6/12, SK 7/12, SK 24/12, SK 30/12)