Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarka nieruchomościami; ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego; prawo do sądu. SK 26/13

O zbadanie zgodności art. 157 ust. 1 i la w zw. z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 45 ust. 1 art. 77 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 78 i art. 2 Konstytucji RP;